Polityka Prywatności serwisu januszkokot.com

Korzystając z naszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na naszą politykę prywatności oraz zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego januszkokot.com jest Grzegorz Wojewódka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ggw_invest Grzegorz Wojewódka, ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44 100 Gliwice, NIP: 6312224729, REGON: 276709718.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e‑mail:  tutoriale@blessmusic.pl

§ 1
Rodzaje przetwarzanych przez nas informacji

Imię oraz nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

§ 2
Sposób korzystania z zapisanych informacji

Przetwarzamy informacje dotyczące Państwa tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia serwisu i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Nasza strona internetowa automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na stronę serwisu. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Przekazujemy gromadzone dane innym podmiotom jedynie w niezbędnym zakresie, związanym z funkcjonowaniem serwisu, w tym ze sposobem zapłaty za usługi świadczone w ramach serwisu. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne

§ 3
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane na podstawie:

a) udzielonej zgody,

b) w wykonaniu umowy,

c) obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

§ 4
Ochrona przetwarzanych informacji

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania mające na celu bezpieczeństwo Państwa danych. Udostępnione nam dane informacje przechowywane są w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Informujemy, że mają Państwo prawo do kontroli dotyczących Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania danych. Mają Państwo również prawo do żądania czasowego lub trwałego wstrzymania przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, jak również prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub pozyskane z naruszeniem przepisów prawa lub stały się zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.

§ 5
Udostępnianie przetwarzanych informacji podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

§ 6
Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe gromadzone w związku z wykonaniem umowy będą usunięte po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.

§ 7
Okres przechowywania danych osobowych

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 8
Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania tych plików zawarte są w Polityce plików cookies.

§ 9
Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Nowa treść zostanie opatrzona stosowną datą opublikowania.

DO GÓRY