Miasto

Oil pastel 2020 70 x 77 cm

detail

TO THE TOP